Нове на сайті

Популярні записи

 • Федір Олександрович Баталін.

  Початок планомірного вивчення перших російських курортів на Кавказі пов'язаний з ім'ям Федора Олександровича Баталіна.

  Він отримав хорошу підготовку на фізико-математичному факультеті Московського університету. Після його закінчення активно співробітничав в літературно-політі­чеськом журналі "Вітчизняні записки". Протягом двадцяти років Федір Олександрович беззмінно вів в цьому широко ізве­стном і прогресивному журналі відділи наукової критики, біог­рафії і наукового огляду.

  Журнал цей видавався з 1820 року і мав славні традиції. Досить нагадати, що до Баталіна (з 1839 до 1846) критико-библиографическим відділом керувало Ст. Р. Белінський, що в журналі були опубліковані роботи А. І. Герцена, Н. П. Огарева, твори М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, І. С. Тургенева.

  В 1856 році, коли міністр державних імуществ М. Ю. Муравьев виїхав на Кавказькі Мінеральні Води з комісією фахівців для детального физико-географического і економічного вивчення цього рай­она, в її склад був включений і Ф. А. Баталін. Це було всесто­роннєє і планомірне дослідження курортного району. Коміс­сией зібраний великий фактичний матеріал з докладним опі­санієм району, його географічного положення, ландшафту і гір-лаколітів. Зроблено багато зйомок і зарисовок. Велика увага приділена стану курортів і використанню прірод­них багатств. Ф. А. Баталін систематизував дослідження, тща­тельно підготував і видав чудову працю "П'ятигористий край і Кавказькі Мінеральні Води" в двох томах з пріложе­нієм альбому планів і видів (СПБ, 1861). Протягом багатьох років монографія Ф. А. Баталіна вважалася за головний довідковим ізда­нієм по курортах Кавказьких Мінеральних Вод, та і сьогодні не втрачений до неї інтерес. За цю працю Федір Олександрович був нагороджений академічною премією.

  До моменту приїзду Ф. А. Баталіна в "Кавказькому календарі" була опублікована робота відомого геолога Г. В. Абіха "Пояснення геологічного розрізу північного спаду Кав­казського кряжа від Ельбрусу до Бештау", в якій був дан ретельний аналіз физико-хімічних властивостей води мінераль­них джерел і доведений зв'язок їх формування з геологиче­ськимі структурами району. Ф. А. Баталін високо оцінив виво­ди, зроблені Абіхом, проте висловив декілька серйозних критичних зауважень. Цікаві доводи приводить Баталін з приводу родовища і формування мінеральних істоч­ников П'ятигорська. Вивчивши рельєф навколишніх районів, глубі­ну залягання окремих геологічних структур, а також коліче­ство атмосферних опадів, дослідник довів, що пятігор­ськие джерела не можуть харчуватися тільки дощовою водою, випа­дающей на гору Машук і сусідні з нею гори Бештау, Лису і Зміїну. П'ятигористі джерела, писав він, отримують воду ізда­лека, найімовірніше із заходу і з півдня, з боку Кавказьких гір. Висновок Баталіна був блискуче підтверджений при подальших дослідженнях.

  Ф. А. Баталін сміливо рекомендував штучно каптувати джерела і виводити мінеральну воду по трубах з глибини, що запобігає її забрудненню у верхніх шарах грунту і забезпечує стійкий дебіт. Сьогодні більшість істочні­ков на Кавказьких Мінеральних Водах і на інших курортах кап­тіровано буровими свердловинами, причому деякі свердловини вивели мінеральну воду з глибини декількох сотів і навіть ти­сяч метрів.

  Хотя Ф. А. Баталін не був лікарем і медичні наблюде­нія не входили в круг його дослідження, йому вдалося на основа­нії бесід з лікарями і медичних звітів описати методи ле­чебного використання мінеральних вод і свідчення до їх назна­ченію. Цьому розділу він присвятив спеціальний розділ своєї мо­нографії. Цікаво, що, описуючи питне лікування, проведе­ніє ванн (грудні, поясні, ножні, ручні), "дощів" і "поливань", застосування примочок, спринцювань і промивань, які тоді широко використовували, Баталінн згадує, що ванни і "припарки" можливо, робити також з грязі солоних озер, розбавленою гарячою сірчаною водою.

  Баталіну вдалося відкрити декілька нових, до нього нєїзве­стних ключів. Серед них особливо цікаве джерело горько- солоної води у селища Каррас (тепер Іноземцево) на березі ріки Джемуки, поблизу П'ятигорська. У 1874 році французький інже­нер Жюль Франсуа, якого запросили на роботу по розвідці і впорядкуванню Кавказьких Мінеральних Вод, назвав це джерело ім'ям Марії Терезії. Проте в 1890 році джерело заслужено отримало назву Баталінського на честь його перво­откривателя.

  Баталін двічі опускався в П'ятигористий Провал на глибину 26 метрів, детально описав Провальне озеро і висловив пред­положеніє про походження термальних його вод, про зв'язок цих вод з іншими джерелами Пятігорья, що і було надалі підтверджено. Через рік після відвідин Баталіним Провалу до нього був пробитий горизонтальний тунель. Досліджуючи Проваль­ноє озеро, Баталін зробив вивід, що його розміри і кількість води цілком достатні, щоб організувати лікування гимнасті­чеськимі вправами у воді. Він рекомендував лікарям вос­пользоваться цією можливістю. На заході метод гімнастики у воді у той час широко застосовували, але в Росії він був майже невідомий.

  Як переконаний матеріаліст Баталін не міг не виступити проти поглядів і теорій деяких лікарів і естествоїспитате­лей. Що прописують мінеральним водам особливі чудодействен­ниє властивості. Він писав, що для пояснення дії мінераль­них джерел "немає потреби удаватися до припущень про су­ществованії у воді якихось ще не відкритих речовин і нєїз­веданних сил. Подібні гіпотези не тільки зайві, але навіть шкідливі, бо, складаючи все на невідомі сили і речовини, вони відволікають увагу лікаря від ретельного дослідження дей­ствія сил і речовин відомих".

  Вже декілька ці приклади досить, щоб показати, якою багатоплановою і потрібною була робота, виконана Ф. А. Баталіним.

  Матеріали сайту: Narzantravel. Ru

  Narzantravel. Ru/? module=articles c=articles b=2 a=42

  Схожі статті: